Skjærgårdsparken Kragerø

Kragerøskjærgården har utallige friluftsområder både på øyene og fastlandet. Skutevikkilen på Gumøy, Krikken på Skåtøy, Jomfruland, Portør og Stangnes er de mest kjente. Skjærgårdsparken i Kragerø ble etablert i 1994 og nye attraktive områder er sikret allmennhetens bruk.

Det er laget en forvaltningsplan med kartdel  (PDF, 7 MB) som gjelder for perioden 2014-2018.

Planen er revidert i begynnelsen av 2019 og sendt til godkjenning til fylkesmannen og fylkeskommunen. Vi avventer fortsatt godkjenning, mens tiltak har fått tilskudd i 2019.

Det er nå søkt om tilskudd for 2020. 

Tidligere dokumenter som er laget for skjærgårdsparken i Telemark er