Nasjonalparkkommune Kragerø

Kragerø kommune er blitt en aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" og har fått status som nasjonalparkkommune.

Nasjonalparkkommunen Kragerø har ansvar for å legge til rette for lokal verdiskaping. Kommunen vil bidra til at Jomfruland nasjonalpark blir mer synlig og tilgjengelig, samtidig som verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparken blir tatt vare på. Nasjonalparkkommunen legger til rette for et godt samarbeid med forvaltningsstyret, andre kommersielle og ikke-kommersielle aktører.

Handlingsplan NP kommune-Kragero (PDF, 98 kB)

På visit Kragerø finner du mer info om Jomfruland nasjonalpark

Tilbakemelding