Om økningen av eiendomsskatt og kommunale avgifter

Kragerø kommune har stor forståelse for at det er krevende med økte kommunale avgifter og eiendomsskatt for både hytteeiere og fastboende.

Kommunestyret vedtok i desember 2023 prisendring på de kommunale avgiftene gjeldene fra 01.01.2024. Det er en økning i samtlige gebyrer som for mange vil være merkbar. Økningen kommer av at det er et stort investeringsbehov innenfor vann- og avløpssektoren, og av den grunn har kommunen utarbeidet en vann- og avløpsplan som redegjør fremtidig investeringsbehov. Vann- og avløpsavdelingen jobber også hele tiden med å holde investeringskostnadene på et nivå som gjør at innbyggerne belastes minst mulig.

Kommunestyret vedtok i desember 2023 å øke eiendomsskatten fra 1.1. 2024. Eiendomsskatten ble endret fra 3 til 3,5 i promille. I tillegg ble det innført et bunnfradrag på 200 000.

Her har du oversikt over endringene i gebyrene 

Tilbakemelding