Prisendring kommunale avgifter

Prisendring kommunale avgifter 2024

Kommunestyret vedtok i desember 2023 prisendring på de kommunale avgiftene gjeldene fra 01.01.2024. Endringene kan du se i tabellen nedenfor.  Det er en økning i samtlige gebyrer som for mange vil være merkbar.  Dette gjelder ikke bare i Kragerø kommune, men i Norge generelt.

Det ble også vedtatt månedlig fakturering for alle.  Faktura for januar er på vei ut og gjelder for januar 2024. Forfall er 20.01.24.

Kunder med vannmåler vil få årsoppgjøret på februar-fakturaen.

Gebyr vann:

2023:

2024:

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand

2 315

2 834

Forbruksgebyr (kr/m³)

14,06

20,04

0 - 70m² -Forbruksgebyr stipulert (50m³)

703

1 002

71 - 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³)

1 406

2 004

126 - 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³)

2 109

3 006

over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³)

2 812

4 008

 

 

 

 

Gebyr avløp:

2023:

2024:

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand

2 438

2 972

Forbruksgebyr (kr/m³)

27,73

43,22

0 - 70m² -Forbruksgebyr stipulert (50m³)

1 387

2 162

71 - 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³)

2 773

4 323

126 - 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³)

4 160

6 485

over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³)

5 546

8 645

  

 

 

Gebyr renovasjon:

2023:

2024:

Helårsrenovasjon, per husstand/leilighet

3 800

5 130

Helårsrenovasjon, per husstand/leilighet m/kompostering (93% av helårsrenovasjon)

3 534

4 771

En-person husholdning (80 % av helårsrenovasjon)

3 040

4 104

Hytterenovasjon (60 % av helårsrenovasjon)

2 280

3 078

 

 

 

 

Gebyr septik:

2023:

2024:

For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker inntil 4 m3 pr gang

3 058

3 180

For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker med volum over 4 m³ pr gang

765

796

For tømming av septiktanker bolig/næring inntil 4 m³ per år (utføres 1 gang hvert 2. år)

2 641

2 905

For tømming av septiktanker fritidsbolig inntil 4 m³ per år (utføres 1 gang hvert 4. år)

1 321

1 453

For tømming av tette tanker inntil 4 m³ per år (utføres årlig)

5 282

5 810

For tømming i skjærgården inntil 6 m³ per år (utføres 1 gang hvert 4. år)

2 641

2 905

Gråvannstanker 0-4 m³

2 641

2 905

Pr m³ for tanker med volum over 4 m³ per år (utføres årlig)

751

781

 

Artikkelliste

Tilbakemelding