Gi innspill til den nye arealplanen

Bruk linkene ovenfor til å gi innspill til arealdelen eller informere oss om bruk av arealer som det er viktig at kommunen kjenner til og kan ta hensyn til når det planlegges for eller søkes om byggetiltak som veier, boliger og annet.

Før du gir innspill er det viktig at du leser veilederen for innspill!

Tilbakemelding