Reguleringsplaner under arbeid

Her finner du en oversikt over reguleringsplanarbeid som er igangsatt og under arbeid.

Trykk her for å se planer under arbeid i kommunens kartportal

Planer under arbeid: Hpbm = Hovedutvalg for plan, bygg og miljø
Planer under arbeid:
Reguleringsplan Status Siste behandling Planident
Bryggasenteret, gbnr 32/39 m.fl. Planinitiativ
Detaljregulering for B13, gnr.32 - bnr.283 m/fl - Ytre Strandvei Godkjent, klagebehandling KS 26.09.2019 sak 87/19 2019187
Kragerø Resort - Parkering, fritidsbolig m.m. Gbnr 11/260 m.fl. Varslet oppstart 122h
Stabbestranda (BeachClub) - Gbnr 11/108 Varslet oppstart 132c
Gbnr. 62/8 m.fl - Detaljregulering - Lofthaug aktivitetssenter Godkjent KST 18.01.2018 Sak 1/18 2018180
Detaljregulering - del av Gbnr 12/1 med flere - Tåtøy Østre - Tåtøybukta Klagebehandling KST 14.06.2018 2018178
Fossing Bruk, Gbnr 19/2 Godkjent KST 08.03.2018 sak 22/18 2018146B
Skjørtjenn - Dammen, gbnr 15/1 Satt i bero 182
Helle Bruk, gbnr 15/58 Behandlet 1. gng. HPBM 12.06.2019 sak 75/19 183
Engelshus/Braatøy/Korset, endring, gbnr 30/175 m.fl. Varslet oppstart 185
Himmel og Hav. Del av Ytre del av Portør. Gbnr 7/220 m.fl. Varslet oppstart 78a
Tåtøy Vestre, Oppheving. Gbnr 12/2. Varslet oppstart 197725
Strand Industriområde, detaljregulering gbnr 70/27 m.fl. Varslet oppstart 164A
Verkskilen og del av Sørsmolt, g/b nr 75/47, 75/56 m.fl. Høring HPBM 13.02.2019 Sak 27/19 127B

Kontaktinfo

Joacim Myra Larsen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 765
Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538