Reguleringsplaner under arbeid

Her finner du en oversikt over reguleringsplanarbeid som er igangsatt og under arbeid.

 

Trykk her for å se planer under arbeid i kommunens kartportal

Trykk her for å se planer som ligger ute til høring/varsel om oppstart

Tilbakemelding