Reguleringsplaner under arbeid

Her finner du en oversikt over reguleringsplanarbeid som er igangsatt og under arbeid.

 

Trykk her for å se planer under arbeid i kommunens kartportal

Trykk her for å se planer som ligger ute til høring/varsel om oppstart

Kontaktinfo

Joacim Myra Larsen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 765
Ingeniør
Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538
Ingeniør