Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Feste Landskap/Arkitektur på vegne av Langøy utvikling AS, setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Fastlandsforbindelsen til Langøy, Kragerø kommune.

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det på vegne av tiltakshaver Kragerø Eiendom AS oppstra av arbeid med detaljreguleringsplan. Planen skal legge til rette for oppføring av parkeringshus under «Nordraakparken».