Kragerøs kulturminneplan sendes på høring

Kragerø kommune ved Kulturkontoret har utarbeidet en kulturminneplan som i disse dager legges ut på offentlig høring.

Planprosessen forutsatte en noe større medvirkning lokalt fra lag og foreninger, men på grunn av COVID-19 så har dette vært begrenset. Det er derfor viktig at så mange som mulig kommer med innspill og kommentarer til kulturminneplanen i høringsperioden. Både lag og foreninger og privatpersoner inviteres til å komme med meninger og kommentarer til planen. Frist for uttalelse er satt til 18 mai.

Kulturminneplan Kragerø 2021-2025_vedtatt til høringsrunde (PDF, 14 MB)

Her kan du komme med høringsuttalelse

Begrepet 24 – 7 brukes i stadig flere sammenhenger. Man er på – alltid…… Begrepet kan faktisk overføres til våre kulturminner, våre omgivelser, vår hverdag. Alt som er og skjer rundt oss. Snu deg rundt! Blikket ditt vil alltid møte kulturminner. De gjenkjennelige tingene, kanskje de du ser hver dag og til slutt bare flimrer forbi netthinnen, men likevel er der som en del av helheten.

I Kragerø kan det være nabohuset eller en veistubb beskyttet med «stabbesteiner», som vi sier i Kragerø - fortidens autovern. Ferdes du gjennom skjærgården, passerer du fyr og fyrlykter som i mange mange år har vist sjøfarende en riktig kurs. Hva har ikke nettopp disse betydd for sjøfartsbyen Kragerø? Kulturarven vår! Restene finner vi overalt i kommunen. Tidligere slipper og bryggeanlegg, fortøyningsbolter, fortsatt synlige vrakrester, sjømerker osv osv. Passerer vi Krikken, ytterst på Skåtøy, ser vi det gamle kystfortet som ble bygget under krigen – om vi liker det eller ei. Et kulturminne er det likefremt! En betydelig eldre forsvarsverk finner vi på Gunnarsholmen – Gundersholmen Kystfort. Tatt vare på og restaurert av ildsjeler til glede for oss alle. Hva ville Kragerø vært uten salutt fra kanonene 17. mai?

I vår kommune er bygningsmiljøene viktige kulturminner. Ikke bare det historiske gamle sentrum i Kragerø med Barthebrygga, Andølingen, Smedsbukta og Tallakshavn, men mange andre særegne miljøer. Kil - vårt eldste kommunesenter, Stråholmen, Korset, Krikkenholmene, Portør m.fl. Henger du med?

Dagliglivets mange elementer som vi hviler våre øyne på, eller passerer i farta til fots eller i bilen. La du merke til den gamle trafo-stasjonen eller telefonkiosken? Sistnevnte ikke særlig gammel, noe de fleste av oss husker fra oppveksten, men likevel et kulturminne. Så du den flotte kirken som lå der borte? Eller hva med parken og grøntområdet, midt inne i byen eller boligområdet?

Snu deg rundt en gang til, og sett elementene sammen! Da får du miljøer, kulturmiljøer, bygningsmiljøer, historie, identitet. Nettopp de omgivelsene du har rundt deg og som bidrar til at du blir glad i dem, gir deg minner og de tingene du er stolt av å fortelle om. Du blir bare glad i byen din, tettstedet eller veien du bor i.

Denne kulturminneplanen er tenkt å være et hjelpemiddel for å kunne ta tradisjonene, historien og identiteten med videre når vi skal bevare, men vel så mye når vi skal utvikle. Det er «forferdelig» - som vi sier i Kragerø - viktig å ta fortiden med inn i fremtiden, se sammenhengene og bruke mulighetene. Kulturminneplanen skal også være et styringsverktøy for politiske beslutninger om hvordan kommunen (les; omgivelsene og hverdagen) skal se ut og hvordan vi skal ta vare på verdifulle tradisjoner. Denne kulturminneplanen, sammen med Sentrumsplanen, Bevaringsplaner for ulike områder og den kulturhistoriske DIVE-analysen, skal være vår veileder og vårt kompass for en fremtid tuftet på en fortid vi er stolte av.