Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 10.06.2020, sak 51/20 vedtatt å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningsloven §12-10.

Høringsfristen er 12.01.2021

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at NielsTorp + arkitekter på vegne av Åtangen Eiendom igangsetter planarbeid for detaljregulering for Åtangen. Frist for innspill: 21.12.2020