Nyheter om arealplanlegging

Kommunens planavdeling legger her ut korte nyhetsoppdateringer om pågående aktivitet med relasjon til arealplanlegging og arealdisponeringen i kommunen. Artiklene ligger kronologisk etter oppdateringsdato. 

Klikk på nyhetsoverskriften for å lese hele artikkelen.

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Kommunestyret vedtok i møte den 26.09.2019, sak 87/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: Detaljreguleringsplan for felt B13, Ytre Strandvei, med tilhørende bestemmelser.

I henhold til plan- og bygningsloven §11-15 ble ble Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad godkjent i Kommunestyret 26.09.2019 sak 86/19 . Planen har plan-id 2019200.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Feste Landskap/Arkitektur på vegne av Langøy utvikling AS, setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Fastlandsforbindelsen til Langøy, Kragerø kommune.

Kommunestyret vedtok i møte den 04.04.2019, sak 31/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: PlanID 2019132b - Detaljreguleringsplan del av Stabbestad sentrum (Stabbestadbrygga), med tilhørende bestemmelser.

Det varsles oppstart for reguleringsplan på Kragerø Resort og på Stabbestranda/Beach Club. Merknader til oppstartsvarselet må leveres innen 17.12.2018.

 

Ny, begrenset tilleggshøring av endringer i planforslaget. Frist for innspill er 06.desember 2018.

                                           

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538