Ny E18 - Styremøte i det interkommunale plansamarbeidet Tvedestrand - Bamble 29.04.2022

Styremøte ble avholdt 29.04.22 på Søndeled. Det ble informert om arbeidet med alternativutredninger for veitraséen så langt dette har kommet og presentasjonen kan ses i opptak.  Det ble ikke fattet noen vedtak i møtet.

I møtet orienterte Nye Veier IKP-styret om status for alternativutredningen for ny E18.  Her finner du møteprotokoll, presentasjon fra møtet samt noen kommentarer fra kommuner og myndigheter til presentasjonen som ble gitt.

Møtet kan ses i opptak her:

Tilbakemelding