E18 Tvedestrand-Bamble, interaktiv, nettbasert presentasjon

I forbindelse med oversendelse av det foreløpige planfaglig materiale for arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble i forrige uke, har Nye Veier utviklet en interaktiv, nettbasert presentasjon av prosjektet. Formålet med nettsiden er å gi et helhetlig bilde av arbeidet som er utført. Denne presentasjonsformen har også til hensikt å formidle det faglige arbeidet på en enkel, visuell og forståelig måte.   

Mer informasjon om E18 Tvedestrand - Bamble på Nye Veiers hjemmeside

Tilbakemelding