Informasjon koronavirus, kommunale tiltak og vaksinering