Redusert sommerdrift i helse og omsorgstjenestene

Enkelte av tjenestene innen Helse og omsorg blir redusert i sommer, slik at vi får avviklet ferie for våre ansatte.

Følgende tjenester har redusert tilbud i sommer: 

  • Dagsenteret og Livsgleden holder sommerstengt i ukene 28, 29, 30.
  • Korttidsplasser/avlastning på Seniorsenteret holdes stengt i uke 28, 29, 30.
  • Korttidsplasser på sykehjemmet (Marienlyst 3 etg.) har redusert drift i uke 29, 30, 31.
  • Praktisk bistand har redusert tjenestetilbud i hele juli. Tjenestemottakere med størst behov vil bli prioritert. Bortfall i tjenester vil kunne gi redusert egenbetaling.  

Tilbakemelding