Opphevelse av forskrift om ekstraordinær båndtvang i Kragerø kommune.

Opphevelsen av forskriften gjelder fra og med torsdag 8 februar 2024. Det understrekes også at ved opphevelse av båndtvangen gjelder fortsatt hundelovens regler om aktsomhet ved å la hunden løpe løs, og vi ber om at folk vurderer lokale forhold og passer ekstra godt på framover.

Viltutvalget i Kragerø kommune innførte den 5 januar 2024 ekstraordinær båndtvang i hele kommunen. Dette ble gjort på grunn av store mengder snø og generelt vanskelige forhold for viltet, spesielt rådyr.

 Innført forskrift er hjemlet i Hundelovens § 6.Av forskriften følger det at båndtvangen gjelder fram til ordinær båndtvang eller inntil snøforholdene tilser at den kan oppheves. Det vurderes nå å være betydelig endrede forhold med tanke på snømengder og situasjonen for hjorteviltet. Dette dreier seg dels om at snøen har sunket sammen og dels om at mildvær med påfølgende kulde kommende dager vil gi et hardt og godt skarelag.

Tilbakemelding