Høring: Endring i barnehage- og skolestruktur

Nedleggelse av Levangsheia oppvekstsenter

Kragerø kommune sender med dette på høring endring i barnehage- og skolestruktur.  Endringen i barnehage- og skolestruktur omfatter i denne høringen en mulig nedleggelse av Levangsheia oppvekstsenter. 

Høringsfrist er satt til søndag 19.mai. 

Les mer her 

Tilbakemelding