Gratis norskkurs fra A2 til B1

Vi er bevilget midler fra IMDi til et gratis norskkurs for innvandrere med behov for å oppnå B1-nivå i norsk. Inntakskriterier er A2-nivå

Det er plass til 20 deltakere. Oppstart i august. 
Søknadsfrist 14. juni 2024.

Søknadsskjema (PDF, 983 kB)

Tilbakemelding