Feriestøtte for barnefamilier sommeren 2024

Kragerø kommune setter av kr. 50 000.- for å støtte barnefamilier med svak økonomi til sommerferieopplevelser i år.

Det er mulig å søke opptil kr. 4000.- per familie. Det er barn og barns opplevelser sammen med familien som er i fokus i denne ordningen. 

Søknader vil vurderes i samråd med NAV.

Skriv søknad med et enkelt budsjett som beskriver hvordan støtten skal benyttes.

Søknadsfrist: Mandag 13 mai.

Svar på søknad kan ventes innen 3  juni.

Sendes til:

tove.hjallum@kragero.kommune.no

eller

Kragerø kommune, Kulturkontoret v/ Tove Hjallum
Pb. 128, 3791 Kragerø

Tilbakemelding