Det innføres betaling for kjøring og henting av hjelpemidler

Fra og med 20 mai vil kommunen ta betalt for utkjøring og henting av hjelpemidler fra korttidslageret i kommunen.

De vil også ta betalt for kjøring som gjelder reparasjon eller montering.
Det er oppfordres til å hente og levere hjelpemidlene selv eller få noen til hjelpe deg med dette.
Nb! Betalingen for kjøring gjelder kun ifm lån fra korttidslageret.

Utkjøring og henting ved varig lån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral er gratis.

Les mer her: Hjelpemidler - Kragerø kommune (kragero.kommune.no)

Tilbakemelding