Informasjon om avlesning, registrering av målerstand og årsoppgjør for vannmålere

Informasjon om fremgangsmåte for installasjon av vannmålere

Informasjon om pilotprosjektet til Kragerø kommune for digitale vannmålere