Tømmestasjon for båt

Kragerø kommune har en tømmestasjon for båt. Denne er plassert utenfor fergeleiet på Stabbestad.

Kartpunkt