Tømmestasjon for båt

Kragerø kommune har en tømmestasjon for båt. Denne er plassert utenfor fergeleiet på Stabbestad.

Her kan fritidsbåter tømme septiktanker ved behov. 

Tømmestasjonen ligger ute i sommerhalvåret.

Kartpunkt

Tilbakemelding