Strøsand

Strøsand til privat bruk kan vederlagsfritt hentes i sandsiloen på Barthebrygga. Siloen vil være åpen på tirsdager og torsdager fra kl.0800 til 2000. Tilbudet vil gjelde fra 1. desember til 31. mars.

Tilbakemelding