Oppmålingsforretning

Gebyrene er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Ta kontakt med avdelingen for konkrete spørsmål.

Ny forskrift for gebyrer ligger ute til høring og offentlig ettersyn.

Tilbakemelding