SLT

SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) har et hovedansvar for å koordinere tverrfaglige tiltak som skal forebygge, avdekke og begrense risikofaktorer knyttet til rus– og kriminalitet hos ungdom i alderen 12-18 år.

Ansatte, foresatte og ungdom kan ta kontakt med SLT;

·         for å få informasjon om rus og kriminalitetsforebyggende tiltak

·         for å opprette nye tiltak ut fra behov og ressurser

·         arrangere kurs og konferanser innenfor temaet

·         råd og veiledning

Kontaktinfo

Linda Kristiansen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 91 78 39 46

Tilbakemelding