Samarbeidsrutiner barnevern og barnehage

Samarbeidsrutinen (PDF, 773 kB) mellom barnehagene i Kragerø og Vestmar barneverntjeneste skal sikre gode og forpliktende samarbeidsrelasjoner til beste for barna og familiene det samarbeides om. 
 

Avtalen skal: 

  • Avklare nærmere ansvarsforhold mellom instansene
  • Tydeliggjøre oppgavefordeling og likeverd  
  • Tydeliggjøre regler om taushetsplikt/ opplysningsplikt/ opplysningsrett
  •  Ivareta personvern for barn og familier
  • Sikre felles fokus ved uro eller bekymring for barnehagebarn

Kontaktinfo

Gitte Hornum
Konsulent
E-post
Mobil 48 21 60 94

Tilbakemelding