Skolehelsetjenesten i grunnskolen

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut.
Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.  www.fhi.no/

  • Alle skoler i Kragerø har en egen helsesykepleier. Helsesykepleier har fast trefftid på skolene, det varierer hvilke dager de er tilgjengelige på de enkelte skolene. Info om dette finnes bl.a. i skoleguidene eller ved henvendelse til den enkelte skole, helsestasjonen eller aktuell helsesykepleier.
  • Individuell oppfølging av elever foretas på alle klassetrinn
  • Skolehelsetjenesten deltar i undervisning i klasser i helserelaterte temaer på forespørsel fra skolen.
  • Alle nye elever på skolen kalles inn til samtale med helsesykepleier.
  • Helsesykepleier henviser til fysioterapeut i skolehelsetjenesten.
  • Har foreldre spørsmål eller bekymring om barnets helse, trivsel eller skolemiljø, er de velkomne til å ta kontakt med skolehelsetjenesten direkte eller via lærer.

Oppgaver i skolehelsetjenesten

1.trinn:

- Skolestartundersøkelse m/ skolelege og helsesykepleier

- Helseopplysning i klasse om vold og overgrep.

2.trinn:

- Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

 

3. trinn:

- Høyde og vektmåling individuelt. Oppfølging etter behov

- Helseopplysning (jfr. «Liv og røre»). Helsesykepleier og fysioterapeut

4. trinn: - Helseopplysning (tema: psykologisk førstehjelp)
5. trinn/      6. trinn - Helseopplysning (tema: pubertet)

6. trinn:

- Vaksinasjon mot Meslinger, Kusma og "Røde hunder"

7. trinn:

- Vaksinasjon mot "Humant papillomavirus" (HPV) 

8. trinn

- Høyde, vektmåling og individuell helsesamtale

- Helseopplysning (tema: helse og livsstil) Helsesykepleier og fysiotera­peut 

9. trinn

- Helseopplysning (tema: Seksuell helse)

10. trinn

- Helseopplysning (tema: prevensjon)

- Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

 

Helsesykepleier på skolen

Levangsheia oppvekstsenter 

Kristin Topstad, onsdag i oddetallsuker, mobil 91193171
e-post: kristin.topstad@kragero.kommune.no.

Kragerøskjærgårdens montessori skole

Kristin Topstad, mobil 91193171
e-post: kristin.topstad@kragero.kommune.no.

Kragerø skole

1 - 4 trinn 
Sigrid Moen, onsdag, mobil 46 8 80 648 
e-post: sigrid.moen@kragero.kommune.no

5 - 10 trinn
Liv Hegna, mandag, tirsdag, torsdag og fredag, mobil 992 17 454
e-post: liv.hegna@kragero.kommune.no

Sannidal ungdomsskole

Johanne Kivle, tirsdag og torsdag, mobil 901 76 598
e-post: johanne.kivle@kragero.kommune.no

Sannidal skole

Johanne Kivle, onsdag og fredag, mobil 901 76 598 
e-post: johanne.kivle@kragero.kommune.no

Helle skole

Kristin Topstad, mandag, tirsdag og torsdag, mobil 91193171
e-post: kristin.topstad@kragero.kommune.no.

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier om du har spørsmål eller er bekymret for barnet ditt. Vi kan også kontaktes på Kragerø Helsestasjon, Ytre Strandvei 15, tlf 35 98 63 20 

Andre ansatte i skolehelsetjenesten 

Skolelege 
Fysioterapeuter: Svanhild Nordheim og Line Langerød-Nilsen 
Disse kan kontaktes via helsesykepleier på skolen. 

Kontaktinfo

Tove Karin Jansen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 88 22 05

Tilbakemelding