Skolehelsetjenesten i grunnskolen

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut.
Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.  www.fhi.no/

  • Alle skoler i Kragerø har en egen helsesykepleier. Helsesykepleier har fast trefftid på skolene, det varierer hvilke dager de er tilgjengelige på de enkelte skolene. Info om dette finnes bl.a. i skoleguidene eller ved henvendelse til den enkelte skole, helsestasjonen eller aktuell helsesykepleier.
  • Individuell oppfølging av elever foretas på alle klassetrinn
  • Skolehelsetjenesten deltar i undervisning i klasser i helserelaterte temaer på forespørsel fra skolen.
  • Alle nye elever på skolen kalles inn til samtale med helsesykepleier.
  • Helsesykepleier henviser til fysioterapeut i skolehelsetjenesten.
  • Har foreldre spørsmål eller bekymring om barnets helse, trivsel eller skolemiljø, er de velkomne til å ta kontakt med skolehelsetjenesten direkte eller via lærer.

Oppgaver i skolehelsetjenesten

1.trinn:

- Skolestartundersøkelse m/ skolelege og helsesykepleier

- Helseopplysning i klasse om vold, overgrep og omsorgssvikt

- Helseopplysning om kosthold og nistemat (Liv og røre)

2.trinn:

- Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

 

3. trinn:

- Høyde og vektmåling individuelt.

- Helseopplysning i klassen v/ helsesykepleier

6. trinn:

- Vaksinasjon mot Meslinger, Kusma og "Røde hunder"

- Helseopplysning i klasse om pubertet

- Helseopplysning om samlivs- og seksualitetsundervisning, særlig på området seksuell helse.

7. trinn:

- Vaksinasjon mot "Humant papillomavirus" (HPV) 

8. trinn

- Høyde, vektmåling og individuell helsesamtale

- Helseopplysning i klasse om helse og livsstil ved helsesykepleier og fysioterapeut

9. trinn

- Helseopplysning i klasse om seksualitet

10. trinn

- Helseopplysning i klasse om seksualitet

- Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

 

Johanne Kivle – Levangsheia oppvekstsenter
e-post: johanne.kivle@kragero.kommune.no

Merete Kristiansen-  Kragerøskjærgårdens montessori skole
e-post: merete.kristiansen@kragero.kommune.no

Liv Hegna: - Kragerø skole
e-post: liv.hegna@kragero.kommune.no

Johanne Kivle: - Sannidal ungdomsskole og Sannidal skole (barnetrinnet)
e-post: johanne.kivle@kragero.kommune.no

Kristin Topstad: - Helle skole og Kragerø skole (barnetrinnet) 
e-post: kristin.topstad@kragero.kommune.no

Therese Bråten Tangen: - Kragerø skole
e-post: therese.b.tangen@kragero.kommune.no

Kontaktinfo

Tove Karin Jansen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 488 82 205