Jordmor og svangerskap

                                   

Jordmortjenesten gir deg helsehjelp i forhold til kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid.

Gravide kvinner kan fritt velge om de vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet. Er du gravid, er det smart å ta kontakt med jordmortjenesten tidlig i svangerskapet for en oppstartssamtale.  Alle gravide anbefales å bestille en time så tidlig som mulig etter graviditetsuke 6 for å få tatt full blodprøvestatus. 

Jordmortjenesten ønsker å bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Vi gir veiledning og bistår foreldrene i å kunne ta de beste valgene for både seg selv og det ufødte/ nyfødte barnet.

Vi tilstreber å ha fokus på din situasjon og det som er viktig for deg.
Helsehjelpen skal ivareta friske kvinner med normale svangerskap, men også identifisere risikogravide, og henvise videre til spesialisthelsetjeneste og  sykehus.

 • Jordmor har taushetsplikt.
 • Du har krav på tolk.
 • Du har krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll.
 • Svangerskapsomsorgen er gratis.

 

   

  Hva kan jordmor hjelpe deg med?

  Svangerskap

  • Helsekontroller for gravide. Partneren din er alltid velkommen til å være med. Ta med urinprøve til hver konsultasjon
  • Kostvaner
  • Psykisk helse, som inkluderer samtaler rundt din livssituasjon.
  • Trening og levevaner, hvordan påvirkes graviditeten og barnet i magen?
  • Hjelp og til snus og røykestopp
  • Arbeidsliv - på jobb med barn i magen
  • Foreldrerolle / morsrolle
  • Medisinbruk i svangerskap
  • Vold i nære relasjoner

  Er du uplanlagt gravid kan jordmor tilby samtaler for å sortere tanker og følelser, og finne veien videre.

  Fødsel

  • Fødselsforberedelse, informasjon om trygghet og valgfrihet
  • Fødelyst og smertelindring
  • Samtaler knyttet til fødselsangst, valgmuligheter du har i møte med fødeavdelingen
  • Samarbeid med jordmor/gynekolog på Sørlandet sykehus og sykehuset THF i forbindelse med fødselsangst
  • Hjelp til å utforme en fødselsplan som passer for deg.
  • Fødsels –og foreldreforberedende kurs. Partner anbefales å delta.

   

   

  Barseltid

  • Barselbesøk av jordmor 1-3 dager etter dere kommer hjem fra sykehuset
  • Det nyfødte barnets behov. Hvordan forstå og ivareta det nyfødte barnet
  • ​​​​​​​Ammeveiledning
  • En god start for den nye familien
  • ​​​​​​​  Samtale om familieplanlegging og prevensjon.

   

  Graviditet og rus

  • Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys oppfølging og hjelp.

   Kontaktinfo

   Helene Tennefoss-Tørnqvist
   Jordmor
   E-post
   Mobil 91 31 76 86

   Tilbakemelding