Jordmor og svangerskap

Klikk for stort bilde                                   

Jordmortjenesten gir deg helsehjelp i forhold til kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid.

Gravide kvinner kan fritt velge om de vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet. Er du gravid, er det smart å ta kontakt med jordmortjenesten tidlig i svangerskapet for en oppstartssamtale, gjerne før uke 10.  Alle gravide skal bestille en legetime i løpet av graviditetsuke 12-16 for å få tatt full blodprøvestatus.

Jordmortjenesten ønsker å bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Vi gir veiledning og bistår foreldrene i å kunne ta de beste valgene for både seg selv og det ufødte/ nyfødte barnet.

Vi tilstreber å ha fokus på din situasjon og det som er viktig for deg.
Helsehjelpen skal ivareta friske kvinner med normale svangerskap, men også identifisere risikogravide, og henvise videre til spesialisthelsetjeneste og  sykehus.

 • Jordmor har taushetsplikt.
 • Du har krav på tolk.
 • Du har krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll.
 • Svangerskapsomsorgen er gratis.

 

·      

Hva kan jordmor hjelpe deg med?

Svangerskap

·         Helsekontroller for gravide.

-      Partneren din er alltid velkommen til å være med.

·         Kostvaner

·         Psykisk helse, som inkluderer samtaler rundt din livssituasjon.

·         Trening og levevaner, hvordan påvirkes graviditeten og barnet i magen?

·         Hjelp og til snus og røykestopp

·         Arbeidsliv - på jobb med barn i magen

·         Foreldreforberedelse / morsrolle/foreldrerolle

·         Medisinbruk i svangerskap

·         Vold i nære relasjoner

 

Er du uplanlagt gravid kan jordmortjenesten være et sted å få

hjelp til å sortere tanker og følelser, og finne retning videre.

Fødsel

 • Fødselsforberedelse, forslag om valgfrihet og trygghet
 • Fødelyst og smertelindring
 • Samtaler knyttet til fødselsangst, valgmuligheter du har i møte med fødeavdelingen
 • Samarbeid med jordmor/gynekolog på Sørlandet sykehus og sykehuset THF i forbindelse med fødselsangst
 • Hjelp til å utforme en fødselsplan som passer for deg.

 

Barseltid

 • Det nyfødte barnets behov. Hvordan forstå og ivareta det nyfødte barnet
 • Ammestart
 • En god start for den nye familien
 • Tilbud om barselsamtale hos jordmor

 

Graviditet og rus

 • Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys oppfølging og hjelp.

Foreldeforberedende kurs

 • Fødselsforberedende kurs foregår over en kveld på fødeavdelingen. - Tilbudet gjelder i første omgang vordende førstegangsforeldre

 

 

 

 

Kontaktinfo

Therese Bråten Tangen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 901 15 928

Kart