Helsestasjonen 0 - 5 år

Helsestasjonen arbeider forebyggende, og skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi er et tilbud til alle barn og foreldre. Tilbudet er gratis.

Helsestasjonen samarbeider med andre institusjoner som f.eks. fastlegene, fysioterapitjenesten, spesialist helsetjenesten, tannhelsetjenesten, psykisk helse barn og unge, PPT og barnevern.

Helsestasjonen har taushetsplikt og samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

  • Helsestasjonen tilbyr kurset Circle of Security. 
  • hjemmebesøk til nyfødte
  • åpen kontortid hver mandag kl. 12.00-14.00
  • ammeveiledning
  • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesykepleier og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
  • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
  • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
  • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
  • barseltreff for foreldre med nyfødte barn

 

Oppfølging fra helsestasjonen:

 

Alder

Tilbud

Nyfødt

Hjemmebesøk av helsesykepleier

6 uker

Helsesykepleier/ lege/ vaksinasjon

3 mnd.

Helsesykepleier/ vaksinasjon

4 mnd.

Helsesykepleier

5 mnd.

Helsesykepleier/vaksinasjon

6 mnd.

Helsesykepleier/ lege

8 mnd.

Helsesykepleier

10 mnd.

Helsesykepleier

1 år

Helsesykepleier/ lege/ vaksinasjon

15 mnd.

Helsesykepleier/ vaksinasjon

2 år

Helsesykepleier og lege

4 år

Helsesykepleier

5år                                                    

Helsesykepleier (hørselstest i barnehagen) 

 

 

 

Barnevaksinasjons-programmet:

Alder

Vaksinasjon mot

6 uker

Rotavirussykdom (gis i munnen)

3 måneder

Rotavirussykdom (gis i munnen)

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B)

Pneumokokksykdom (PKV)

5 måneder

DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV

(Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon, hepatitt B og pneumokokksykdom)

12 måneder

DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV

15 måneder

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

 2. trinn (ca. 7 år)

DTP-IPV

(Difteri, stivkrampe,kikhoste og poliomyelitt)

6. trinn (ca. 11 år)

MMR

(Meslinger, kusma og røde hunder)

7. trinn (ca. 12 år)

Humant papillomavirus (HPV),  2 doser

(Livmorhalskreft)

10. trinn (ca. 15 år)

dTP-IPV (Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)

Barn med foreldre fra høyendemiske land

Tuberkulose (BCG)

Kontaktinfo

Tove Karin Jansen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 88 22 05

Kartpunkt

Tilbakemelding