Helsestasjon for ungdom og helsetjenesten i videregående skole

Dette er en helsetjeneste for ungdom, med tilpasset rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling. Tilbudet er et tillegg til, og ikke erstatning for den vanlige skolehelsetjenesten. Det er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 13-23 (24) år, det vil si at det er gratis, lett tilgjengelig og det skal være kort ventetid. På helsestasjonen for ungdom treffer du både helsesykepleier og lege.

Tilbudet omfatter blant annet:

 • Råd og veiledning om blant annet samliv, seksualopplysning, prevensjon, abort og kjønnssykdommer
 • Samtaler om for eksempel:
  • Spiseproblemer
  • kropp og helse
  • problemer på skolen, hjemme eller med venner
  • angst, stress, tristhet
 • Graviditetstester
 • Clamydiatester (urinprøve)
 • Problemer i forhold til rus, alkohol, AAS, røyk, snus
 • Helsetjenesten på videregående skole tilbyr egen undervisning til russen der vi gir informasjon om forholdsregler i russetiden samt tilbud om vaksinering mot hjernehinnebetennelse.

På helsestasjon for ungdom kan du i tillegg til helsesykepleier treffe lege. 

HFU holder til i lokalene til skolehelsetjenesten på videregående skole. (Inn til høyre i 1.etg) Frydensborgveien 9-11, 3772 Kargerø

 Åpningstid:

 • Hver torsdag kl. 14.00 – 17.00. Åpningstiden følger skoleruta.

Kontaktinfo

Liv Hegna
Helsesykepleier
E-post
Mobil 99 21 74 54
Linda Kristiansen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 91 78 39 46

Tilbakemelding