Helsehjelp til flyktninger

Helsehjelp

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Her finner du informasjon om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge. Informasjonen fra Helse Norge er på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk:
Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge
Надання допомоги шукачам притулку та біженцям у Норвегії

Helserettigheter for deg som er på besøk i Norge uten å søke asyl
Ваши права на медицинскую помощь, если вы приехали в Норвегию по гостевой визе, а не как проситель убежища

Kommunens kontaktperson for helsetjenester til flyktninger er:

Hilde Karin Skjerveggen
90551174
hilde.k.skjerveggen@kragero.kommune.no

Kontaktinfo

Hilde Karin Skjerveggen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 90 55 11 74

Tilbakemelding