Generell informasjon fra helsestasjonen

På Kragerø Helsestasjon er vi opptatt av at dere som foreldre får pålitelig og relevant informasjon som kan hjelpe dere til å gjøre gode valg i omsorgen av deres barn.

Vi anbefaler derfor å bruke nettstedet www.helsestasjonstjenesten.no som kilde til svar og informasjon i omsorgs- og oppdragerrollen. Nettstedet inneholder oppdatert informasjon i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet. Nettstedet er en trygg kilde til informasjon og råd om sped- og småbarns utvikling og psykiske helse. Nettstedet gir også informasjon om helsestasjonens oppgaver og oversikt over hvilke temaer som tas opp på de ulike konsultasjonene på helsestasjonen for barn i alderen 0- 5 år.

Vi har åpen helsestasjon uten timeavtale fra kl 12:00 til 13.30

Kontaktinfo

Tove Karin Jansen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 88 22 05

Kartpunkt

Tilbakemelding