Hvor mye koster en barnehageplass

1. Ordinær pris for barnehageplass

Følgende oppholdsbetaling gjelder pr. måned fra 01.01.2023 til 01.08.2024 dersom familien har en årsinntekt på 598 825,- og over:

Prisliste 1. januar 2023 - 1.august 2024

PlasstørrelseAntall dager pr.ukePris
100% plass     5 dager pr. uke          kr. 3.000,-
80% plass       4 dager pr. uke          kr. 2.640,-
60% plass       3 dager pr. uke          kr. 1980,-

 

Maxpris for oppholdsbetaling i barnehage fastsettes av Stortinget årlig ved behandling av nasjonalbudsjettet. Kommunestyret behandler videre satsene i kommunens årsbudsjett og iverksettes fra 1. januar.                                                                                              

I tillegg til barnehageavgiften, betales det for melk/frukt /mat etter selvkostprinsippet.  For 2024 er avgiften satt til 435,- for 100% plass.          

Mer informasjon om foreldrebetaling kan du finne på: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

  1. Et barnehageår er fra 16. august til 15. august året etter. Ved barnehagestart den 16. august betales oppholdsbetaling for en halv måned. Når barnet slutter i barnehagen før skolestart betales det for perioden 1. til 15. august. (den andre halve måneden)
  2. Tilvenningsperioden til SFO og skole første halvdel av august er i barnehagens regi. SFO/skole overtar ansvaret ved skolestart.
  3. Det betales for 11. måneder per år med juli måned som betalingsfri. Dersom foresatte tar ut barnet mer enn 4 uker på sommeren, gir dette ikke betalingsreduksjon.
  4. Betalingen skjer forskuddsvis med forfall den 20. hver måned. Ved manglende betaling for tildelt plass i barnehage sendes det varsel om oppsigelse av plass og inkassovarsel. Renter og gebyr vil da påløpe.

Oppsigelse av plass

  1. Oppsigelse av plass og endring av oppholdstid i barnehageåret gjelder alltid fra den første i måneden med en måneds oppsigelses- /endringsfrist.
  2. Det gis ikke anledning til oppsigelse eller endring av en barnehageplass mellom 1. mars og 15. august. Dersom barnet likevel slutter eller endrer plass i den perioden må det betales fram til 15. august. Skyldes oppsigelsen i nevnte periode flytting gjelder vanlig oppsigelsesfrist

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to. Fra 1. august 2023 er barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager i kommunen. For å utløse søskenmoderasjon må søsknene bo i samme husholdning. Søskenmoderasjon blir gitt til det yngste barnet.

Artikkelliste

Tilbakemelding