Siritun barnehage; Et inkluderende fellesskap preget av raushet, begeistring og hverdagsmagi!

 

 

Siritun barnehage er en kommunal fire avdelings barnehage og er Kragerøs eldste barnehage. Barnehagen ble utvidet med nye småbarnsavdelinger i 2013. 

Siritun barnehage ligger sentralt til i rolig omgivelser på Vestheia, med gangavstand til det meste, som sentrum, skole, idrettsbane, svømmehall, skogsområder og sjøen. Steinmann, Stadion, Ringveien lekeplass og Studsdalen er turområder som blir mye brukt i tillegg til andre områder i nærmiljøet. 

Dette gir oss gode muligheter for fysisk utfoldelse, lek og utforskning også utenfor barnehagens område.

Siritun barnehage har fokus på relasjonskompetanse, lek, læring, dramatisering, matglede, inkludering og raushet.

Vi ønsker å la hverdagen være preget av trygghet, omsorg, utvikling, glede og humor!

Barnehagen er åpen fra klokka 6.45 - 16.30

Barnehagen har 4 avdelinger:

  • Måneskinn
  • Solstrålen
  • Regnbuen
  • Stjerneskudd

Personalets mål er:

  • Siritun er en barnehage  der alle barn og voksne trives og utvikler seg:
  • Personalet på Siritun skaper en god og trygg hverdag for barn, foreldre og ansatte.
  • På Siritun møtes det enkelte barn og familie med åpenhet og respekt
  • På Siritun er hverdagen preget av glede og humor.

Barnehagen bruker Mykid som kommunikasjonsmiddel mellom barnehagen og foresatte. 

Sjekk innsamlet data om Siritun barnehage på Barnehagefakta.

Kontaktinfo

Kristin Falck
Barnehageleder
E-post

Kartpunkt

Tilbakemelding