Sannidal barnehage

Sannidal barnehage er en 4 – 5 avdelings barnehage sentralt plassert i bygda på Nordre Tangevei i Sannidal.
Vi har mange fine turplasser i nærmiljøet og har egen naturavdeling vi benytter daglig. 

 

Barnehagen er åpen fra klokka 6.45 - 16.30.
 

Vi har en stor utelekeplass og ball-binge med mulighet til allsidig lek. De minste barna har en egen skjermet utelekeplass.

Vi har lyse og trivelige lokaler, der vi har innredet og møblert med tanke på barnas lek og muligheter til å velge aktiviteter og å være i små grupper.

Vi har fokus på vennskap og lek, vi følger naturen året rundt og vi ønsker at barna som har gått i Sannidal barnehage har med seg mange gode minner og opplevelser i naturen.

Vi har delt barnehagen inn i 4 avdelinger;

  • Gran og Furu er 2 småbarns avdelinger med 1 og 2 åringer
  • Eik og Bjørk har barn i alderen 3 – 5 år

Vi ønsker at foreldrene skal oppleve at de har et trygt og godt barnehagetilbud som ivaretar deres barn og støtter opp om foreldreoppgaven.

Vi håper du og barnet ditt vil trives hos oss. Er det noe du lurer på vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.

Barnehagen bruker MyKid som kommunikasjonsmiddel mellom barnehagen og foresatte.

Sjekk innsamlet data om Sannidal barnehage om Barnehagefakta.

Kontaktinfo

Heidi Wehus
Barnehageleder
E-post
Mobil 92 84 70 86

Kartpunkt

Tilbakemelding