Om besøkssenteret

I forbindelse med etableringen av Jomfruland Nasjonalpark i 2016, søkte Kragerø kommune i 2021 Miljødirektoratet om autorisasjon for et besøkssenter.

Besøkssenter Jomfruland nasjonalpark fikk autorisasjon for to år i november 2021. Besøkssenteret ble vedtatt og planlagt plassert på Jomfruland. Det ble tilsatt en prosjektleder/daglig leder og opprettet et styre.

Under etableringsfasen av besøkssenteret vil det utvikles og gjennomføres utendørs veiledning og kunnskapsformidling til skoler og grupper.

Følg oss på Facebook for oppdateringer:

Dette besøkssenteret skal gjennom utstillinger, digitale plattformer og aktiviteter være en åpen dør ut til naturen og videre naturopplevelser. Senteret skal være en arena der besøkende skal få økt kunnskap og forståelse for sårbare naturtyper og arter i nasjonalparken, for samspill gjennom vern og bruk, for historien og videre bærekraftig fremtid.

Innholdet i senteret skal både inspirere og gi økt lyst for læring og ivaretakelse, både for barn, unge og voksne. Det skal tilrettelegges for fagmiljøer helt fra barnehagenivå til universiteter og forskning. Senteret skal kunne ta i mot grupper og enkeltpersoner hele året,

Formålet til besøkssenteret er;

  • Senteret skal spre kunnskap og skape oppmerksomhet om de særegne naturområdene på land og i sjø, og om menneskenes bruk gjennom tidene.
  • Senteret skal tilby naturopplevelser, læring og aktiviteter som gjør folk glad i naturen og kulturminnene samtidig som verneverdiene bevares for ettertiden. Det skal være særlig vekt på læring og aktiviteter for barn og unge.
  • Senteret med tilhørende funksjoner skal være et knutepunkt for naturveiledning og kulturminneformidling med turinformasjon, næraktiviteter, attraksjoner og enkel tilrettelegging for friluftslivet.
  • Senteret skal bidra til lokal, bærekraftig verdiskaping og samarbeid gjennom måten det drives på. Dette omfatter også verdiskaping og samhandling med andre nasjonalparker, forskning, kunst og lokale virksomheter.

Jomfruland Besøkssenter er organisert som et aksjeselskap under det juridiske navnet Jomfruland nasjonalparksenter AS, og er 100% eiet av Kragerø kommune.

Besøkssenteret har følgende styre og organisering:

Administrasjon: Daglig leder / prosjektleder: Kai Johansen
Besøkssenterets styre:
Styrets leder Thomas Vogth-Eriksen
Styremedlem Ruth Ellegård
Styremedlem Harald Bothner
Styremedlem Øivind Gundersen
Styremedlem Janna Pihl
Observatør Erling Krogh
Observatør Morten Johannessen
Kontaktperson: Kai Johansen,
Daglig leder Kai.johansen@kragero.kommune.no +47 908 55 928

Tilbakemelding