Møteplan 2024

UtvalgJan.Feb.MarsApr.MaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.
Kommunestyret

1

14

18-29

23-28

27

-

-

19

24

21

12*

Formannskapet

23

-

5

9

14

11-17

-

20

10

15

5-26*

-

Interne seminar/ folkevalgtopplæring

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kontrollutvalget

-

5

18

-

6

-

-

-

2

21

25

-

Hovedutvalg for administrasjon

-

1

5

9

14

11

-

-

10

-

26

-

Hovedutvalg for helse og omsorg

-

28

-

8

8

5

-

-

4

2

13

-

Hovedutvalg for Oppvekst

18

29

-

4

2

6

-

-

5

3

14

-

Hovedutvalg for samfunn og miljø

18

29

-

4

2

6

-

-

5

3

14

-

Hovedutvalg for plan og bygg

17

28

20

10

8

5

-

-

4

16

13

-

Eldrerådet

-

26

-

8

6

3

-

-

2

-

11

-

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

-

26

-

8

6

3-17

-

-

2

-

11

-

Havnestyret

  -

20

-

23

21

25

-

27

-

22*

-

17

Ungdomsrådet

 25

-

7

11

16

13

-

-

12

17

14

5

Innvandrerrådet

-

27

-

8-30

-

4

-

-

3

-

12

-

Omstillingsstyret

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Viltutvalg

-

14

-

-

15

-

-

21

25

 -

6

 -

HAMU

-

29

-

-

-

3-13

-

-

5

-

14

-

Oppdatert  12.6.2024

(xx) = ved behov

* Budsjettbehandling

** Budsjettet legges frem

*** Konstituerende 

Tilbakemelding