Kunngjøringer

Kommunestyret har i møte 01.09.2022, sak 95/22 fattet vedtak om fastsettelse av planprogram for Kragerøfjorden.

 

Kommunedirektøren har i sak 22/00534 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i reguleringsplan for Kammen som medfører følgende endringer.

Kommunestyret vedtok i møte den 11.02.2021, sak 223/21, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Sandtangen, plan-id 2021191, med tilhørende bestemmelser.