Kunngjøringer

Kommunestyret vedtok i møte den 11.02.2020, sak 22/21, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Stabbestranda, plan-id 2021132c, med tilhørende bestemmelser.

Kommunestyret vedtok i møte den 18.06.2020, sak 72/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 følgende plan:

PlanID 2020188 – Detaljreguleringsplan for Stilnestangen Nord – Stuern