Kunngjøringer

Godkjent plan

Detaljregulering for FT1, Kragerø Resort –Stabbestad.

Kommunestyret vedtok i møte den 31.08.2023, sak 64/23, med hjemmel i plan og bygningsloven §12-12 følgende plan:

PlandID 211: Gbnr 11/315 – Detaljregulering for FT1, Kragerø Resort – Stabbestad.

Planens formål:

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av inntil 135 nye fritidsleiligheter og inntil 80 nye hotellrom, samt utvidelse av dagens hotell med inntil 1000kvm BYA ved Kragerø Resort på Stabbestad. Det planlegges ny adkomstvei med tilhørende fortau tilknyttet nye fritidsleiligheter. Eksisterende infrastruktur som vann- og avløpsløsninger utbedres. Det planlegges utbedringstiltak på/langs fylkesvei 351.

Ønsker du å påklage vedtaket?

Du kan påklage vedtaket innen 01.12.2023, jf. Forvaltningsloven §§29, 32 og 36. Klagen kan sendes til post@kragero.kommune.no eller til Kragerø kommune, Bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø.

Har du spørsmål?

Da kan du kontakte Joacim Myra Larsen på telefon 40013233, eller på e-post joacim.m.larsen@kragero.kommune.no

Vedlegg:

 1. Protokoll kommunestyret (PDF, 62 kB)
 2. Saksfremstilling 2.gangsbehandling (PDF, 110 kB)
 3. Plankart, datert 30.06.2023 (PDF, 3 MB)
 4. Planbestemmelser, datert 30.06.2023 (PDF, 840 kB)
 5. Planbeskrivelse, datert 02.03.2023 (PDF, 8 MB)
 6. Høringsuttalelser samlet (PDF, 9 MB)
 7. Oppsummering av høringsuttalelser med kommentar (PDF, 922 kB)
 8. Vedtak og saksfremstilling fra 1.gangsbehandling (PDF, 2 MB)
 9. Sporingsanalyser (PDF, 534 kB)
 10. Rapport TS-inspeksjon (PDF, 10 MB)
 11. Bekreftelse Vestfold og Telemark Fylkeskommune (PDF, 331 kB)

Artikkelliste

Tilbakemelding