Kunngjøringer

EIENDOMSSKATT 2019

I henhold til eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskattelisten for 2019 ut til offentlig ettersyn. 

Kragerø kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018, sak 97/18 skattesats for eiendomsskatt i 2019.

For alle eiendommer i kommunen blir eiendomsskatt skrevet ut med 70/00 av takstgrunnlaget.

Med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skriver Kragerø kommune, for eiendommer som i 2018 ble skattlagt som verk og bruk, ut eiendomsskatt på et særskilt fastsett grunnlag. Skattesatsen for det særskilte skattegrunnlaget er 7 ‰. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik seks sjuendedeler av differansen.

Det gjøres oppmerksom på at eiendomsskattegrunnlaget etter eiendomsskattelovens §8 A-4 ble vedtatt hevet i forhold til grunnlaget i 2018 med 2,75% av opprinnelig taksering i 2008.

Listen inneholder eiendommens adresse, matrikkeladresse (gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer), eiendomsskattetakst, eiendomsskattegrunnlag, promille og årlig eiendomsskatt.

 

Klage vedrørende eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere år.

Eventuell klage må innen 6 uker fra 1. mars 2019 sendes skriftlig til:
Kragerø kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 128, 3791 Kragerø
eller på epost til: post@kragero.kommune.no

Tilsendt faktura for eiendomsskatt er å regne som skatteseddel.

Eiendomsskattekontoret.