Serviceavdelingen

Hva har vi fått til i året som gikk

Implementert personvernombud rollen i god tid før loven trådte i kraft. Alle saksbehandlingstider ble overholdt.

  • Ny oppgave knyttet til vielser er gjennomført av avdelingen
  • Det er utført 100 delegerte vedtak knyttet til bevillinger
  • Det er utført 949 elektroniske innsynskrav (andre føres det ikke statistikk over)
  • Det er ekspedert 651 politiske vedtak (distribusjon og arkivering)
  • Det er ført 141 møteprotokoller fra politiske utvalg.
  • Omlag 15 000 innkomne dokumenter er journalført.
  • Alle saksbehandlingstider overholdt.
  • Husbankens virkemidler (bostøtte og Startlån) og boligkontorer flyttet til kommunalområde Samfunn fra 1.9.2018.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Fra 2018 er det kommunen som skal føre tilsyn med tobakksalget. Rutiner og faktisk utført arbeid i denne forbindelse må i hovedsak utstå til 2019.

Utfordringer i året som kommer

Tilpasse ressurser til gjøremålene for å unngå overtid som det har vært en del av i 2018. Gjennomføre kommune og fylkestingsvalg vil være viktig i 2019. Ny kommunelov gjeldende i hovedsak fra det nye kommunestyret høsten 2019, vil medføre endrede rutiner.

Nøkkeltall for avdelingen

Økonomisk ramme

7,9 mill

Antall ansatte

8,5 årsverk 10 ansatte

Sykefraværsprosent

1,8 %

Tilbakemelding