Kragerø og Drangedal skatteoppkreverkontor

Hva har vi fått til i året som gikk

Skatteoppkreverkontorene i Kragerø og Drangedal ble slått sammen fra 1. september 2018. Det nye kontoret er lokalisert i Kragerø, og Kragerø er også vertskommune i dette samarbeidet. Kontoret leverte meget gode resultater. De fleste resultatkravene skatteetaten stilte ble innfridd.

Utfordringer i året som kommer

Skatteetaten har omorganisert seg fra 1. januar 2019, som innebærer at de regionale kontorene er blitt landsomfattende. Utfordringen vår blir å opprettholde og utvikle et godt og konstruktivt samarbeid med skatteetaten, som er vår faglig overordnede instruksmyndighet.

Nøkkeltall for avdelingen

Økonomisk ramme

1,6 mill

Antall ansatte

3,5 årsverk

Sykefraværsprosent

3,6 %

Tilbakemelding