IKT avdelingen

Hva har vi fått til i året som gikk

 • Løst 5221 dokumenterte saker til IKT-brukerstøtte.
 • Klargjort og skiftet ut eller nyinstallert:
  • 89 PC-er i administrasjon, Samfunn samt Helse og Omsorg
  • 108 nettbrett/smarttelefoner og 12 DECT-telefoner
  • 8 servere, 10 nettverks-switcher og 20 trådløse AP
 • Effektivisert klargjøring og utlevering av mobiltelefoner og nettbrett ved å ta i bruk Apple og Samsung sine nyeste verktøy for «deployment» samt implementere nytt MDM-verktøy.
 • Effektivisert tildeling av brukeridentitet og kvalitetssikret tilgangen til brukerne til kommunens systemer med nytt identitet og tilgangssystem.
  • Selvbetjente tildeling av nytt passord er også en del av løsningen.
 • Implementert pilot løsning for Virtuell Desktop Infrastruktur (VDI) løsning i Omsorg.
 • Implementert test av nytt samhandlings og Web-møte verktøy: Microsoft Teams.
 • Implementert nye IKT-sikkerhets tiltak:
  • Innlemming i HelseCert med jevnlig sikkerhetstest og rapportering
  • Ekstern penetreringstesting og forsterkning av brannmur
  • Implementert nytt og smart brannmurlogging verktøy
  • 2-faktor autentisering for pålogging til skoleadministrativt program.
 • Bidratt til:
  • Evaluering og testing av Velferdsteknologi, i første omgang digitale trygghetsalarmer
  • Implementering av nytt biblioteksystem og Meråpent bibliotek
  • Implementere IKT-infrastruktur i forbindelse med ombygging av Sannidal skole
  • Anskaffe og klargjøre 112 Chromebooks og 24 PC-er i skolene.
  • Nytt GIS(kart) -system for Bygg og Areal.
  • Flytting av VA til renseanlegget og etablering av kontorer på jernbanebygget.
  • Løsning for at støttekontakter kan skrive timelister og reiseregning elektronisk
  • Implementere Feide på læringssenteret
  • Implementere Fakturakontroll fra Telenor for automatisk skille mellom privat og jobb -bruk av mobiltelefon. Privatbruk trekkes rett fra lønnslipp.
  • Implementering av nytt konkurranse grunnlag og avtale verktøy (KGV og KAV)
  • Klargjøring og iverksetting av nytt personvernlovgivning (GDPR)

Leder for IKT avdelingen er også leder for kommunens digitaliseringsgruppe. Oppnådde resultater er beskrevet under årsberetningen for kommunalområdet Stab og støtte.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Det er ønskelig og nødvendig med kompetanseheving i egen avdeling ettersom utviklingen innenfor Ikt/digitalisering går hurtig, samtidig som det har vært vanskelig å finne tid for dette.
Internkontroll er en viktig del av IKT-sikkerhetsarbeidet og skulle vært prioritert høyere.

Utfordringer i året som kommer

IT-sikkerhetstrusler er en økende utfordring og vi må stadig jobbe smartere og bedre for å forhindre at kriminelle får tilgang og kompromittert våre systemer. Alt fra mobiler, PC-er, IKT-infrastruktur til Skyløsninger er mål for angrep. Implementering av sikkerhet kan ofte gå på bekostning av brukervennlighet og det er derfor viktig med god informasjon slik at vi har våre ansatte og innbyggerne med oss og ikke imot oss.

Nøkkeltall for avdelingen

Økonomisk ramme

6,9 mill

Antall ansatte

5,5 årsverk

Sykefraværsprosent

6,7 %

Tilbakemelding