Kultur

Kulturkontoret

Kulturkontoret i Kragerø kommune har tilhold i Administrasjonsbygget i 3. etg. 
Hos oss kan du få informasjon om bla. støtteordninger til lag og foreninger, Tippemidler, kunst og kystkultur, idrett og friluftsliv, fritidsaktiviteter for barn og unge, fritidstjenesten, idrettsanlegg og kulturminner. Andre avdelinger som er knyttet til kulturkontoret er Kragerø Kulturskole, Biblioteket, Kragerø Biograf og Senior´n aktivitetssenter.

Kulturkontoret - stab:

Kultursjef Harald Bothner

Kulturkonsulent Siri Fossen

Kulturkonsulent Inger – Nina Isaksen

Klubbleder Tove Hjallum

 

Avdelingsledere:

Biblioteksjef Elin Anita Olsrud

Kulturskolerektor Thomas Moen

Kinosjef Harald Bothner

Leder Senior´n Stine Skauen Anderssen

Tilbakemelding