Sannidal samfunnshus

Sannidal samfunnshus består av en gymsal på ca 200 kvm med tilhørende dusjanlegg.

Hallene leies ut til arrangementer og overnatting.

 

 

Sannidal samfunnshus
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14.30 - 15.45
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00 Sannidal IL
17.00 - 17.30 Sannidal IL Kif Fotball Sannidal IL Kif Fotball G12
17.30 - 18.00 Sannidal IL Kif Fotball Sannidal IL Kif Fotball G12
18.00 - 18.30 Sannidal IL Kif Fotball Sannidal IL Kif Fotball G12 KALAS
18.30 - 19.00 Sannidal ungdomslag Kif Fotball Sannidal IL Kif Fotball G12 KALAS
19.00 - 19.30 Sannidal ungdomslag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL KALAS
19.30 - 20.00 Sannidal ungdomslag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL KALAS
20.00 - 20.30 Sannidal ungdomslag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL KALAS
20.30 - 21.00 Sannidal ungdomslag Sannidal IL Sannidal IL Sannidal IL KALAS
21,00 - 21,30 Sannidal IL KALAS
21,30 - 22,00 Sannidal IL KALAS 22.30

Tilbakemelding