Sannidal samfunnshus

Sannidal samfunnshus består av en gymsal på ca 200 kvm med tilhørende dusjanlegg.

Hallene leies ut til arrangementer og overnatting.

 

 

Sannidal samfunnshus
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14.30 - 15.45
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30 Kif Fotball Barnetrim
16.30 - 17.00 Sannidal IL Kif Fotball Barnetrim
17.00 - 17.30 Sannidal IL Kif Fotball Sannidal IL mini
17.30 - 18.00 Sannidal IL Kif Fotball Sannidal IL mini
18.00 - 18.30 Sannidal IL Kif Fotball Sannidal IL mini KALAS
18.30 - 19.00 Sannidal ungdomslag Kif Fotball Sannidal IL mini KALAS
19.00 - 19.30 Sannidal ungdomslag Sannidal IL G16 Sannidal IL J17 Sannidal IL G16 KALAS
19.30 - 20.00 Sannidal ungdomslag Sannidal IL G16 Sannidal IL J17 Sannidal IL G16 KALAS
20.00 - 20.30 Sannidal ungdomslag Sannidal IL G16 Sannidal IL J17 Sannidal IL G16 KALAS
20.30 - 21.00 Sannidal ungdomslag Sannidal IL G16 Sannidal IL J17 Sannidal IL G16 KALAS
21,00 - 21,30 KALAS
21,30 - 22,00 KALAS 22.30

Tilbakemelding