Andre lokaler

Andre lokaler består av div. klasserom, auditoriet og amfier på forskjellige bygg.

Andre lokaler
Rom Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Gulv v/ Amfiet + tekstilrom Sannidal Grendehus 16.30-22.00 Sannidal Skolemusikkorps
Kantine, store amfi, musikkrom + klasserom 3. etg Kragerø skole 16.45-21.00 Kragerø skolemusikkorps
Tekstilrom, Sannidal B. skole 16.30-19.00 Kragerø kulturskole
Grupperom 2. etg Sannidal B. skole 14.30-17.00 Kragerø kulturskole
Læringssenteret klasserom bygg B 18.00-21.00 Kragerø musikkorps
Læringssenteret, bygg B 18.00-21.00 Kragerø Damekor
Læringssenteret, kantina 19.00-21.30 Karisma
Store amfi, kantine Kragerø skole 17.00-21.00 Kragerø barneteater
Levangsheia skole, biblioteket 15.00-15.40 Støle Kirkes barnekor
Gulv v /Amfiet Sannidal b. skole 14.30-16.30 Kragerø kirkelige fellesråd- Barnekor

Tilbakemelding