Leie av lokaler og idrettsanlegg

LOKALER OG IDRETTSANLEGG TIL UTLEIE: 

Idrettshall:

Kragerø Idrettshall

Gymsaler:

Kragerø gymsal v/ svømmehallen, Kragerø grendehus, Sannidal samfunnshus, Sannidal grendehus.

Skolelokaler:

Kragerø skole, Helle skole, Levangsheia skole, auditoriet Sannidal u. skole.

 Svømmehall:

Kragerø svømmehall v/ Kragerø skole

 

Slik søker du sesongleie/fastleie: 

Elektronisk søknadskjema, se link her:

Søknad om leie av kommunale lokaler, bygg og anlegg (sesong) 
 

Henvendelse angående tilfeldig leie i kommunale bygg; 
Send forespørsel  til: servicesenteret@kragero.kommune.no

 


Ved større arrangementer må det også meldes/søkes om arrangementstillatelse,

Overnattingen i kommunale bygg skal meldes til Grenland Brann og Redning, se link til e-postadresse her: post@gbr.no

 

Hva koster det å leie i kommunale bygg ?


Søknadsfrist:

Søknad om sesongleie/fastleie: søknadsfrist 31. mai hvert år.

Søknad om tilfeldig leie: søknadsfrist 14 dager før planlagt utleie.

For utleie i skolens sommerferie er søknadsfristen 15. januar hvert år.


Hva skjer videre?

Ved hovedtildeling av fast utleie sendes forslag til fordeling av treningstider for kommende skoleår over til Idrettsrådet for behandling. Samarbeidsavtale mellom Kragerø kommune og Idrettsrådet ligger til grunn for Idrettsrådets involvering. Utleie av bygg er knappe ressurser og har stor pågang. Idrettsrådet har ansvar for å prioritere, jf samarbeidsavtalen punkt 5.5. Endringer på fast utleie i løpet av skoleåret administreres av servicesenteret, som sender saken til behandling i Idrettsrådet.

Svar på søknad om sesongleie/fastleie kan forventes i slutten av juni måned hvert år.

Søknader om tilfeldig leie behandles fortløpende.

Alle som leier skal følge reglement for bruk av kommunale bygg, se link til reglement nedenfor.


Ang. nøkler:

Ved sesongleie og tilfeldig leie kvitteres nøkler ut av Serviceavdelingen, adresse: Rådhusgata 5, tlf: 35986200

 

Oversikt tilfeldig leie div. bygg

Oversikt tilfeldig leie idrettshallen

Reglement for utleie

Nødvendige vedlegg v/overnatting

Norges Idrettsforbund/Kragerø Idrettsråd 

Tilskuddsordninger