Leie av lokaler og idrettsanlegg

LOKALER OG IDRETTSANLEGG TIL UTLEIE: 

Idrettshall:

Kragerø Idrettshall

Gymsaler:

Kragerø gymsal v/ svømmehallen, Kragerø grendehus, Sannidal samfunnshus, Sannidal grendehus.

Skolelokaler:

Kragerø skole, Helle skole, Levangsheia skole, auditoriet Sannidal u. skole.

 Svømmehall:

Kragerø svømmehall v/ Kragerø skole

 

Slik søker du sesongleie/fastleie: 

Elektronisk søknadskjema, se link her:

Søknad om leie av kommunale lokaler, bygg og anlegg (sesong) 
 

Henvendelse angående tilfeldig leie:
Send forespørsel  til : servicesenteret@kragero.kommune.no,

Ved arrangementer eller overnattinger må det også meldes om arrangement/overnatting samt søkes om arrangementstillatelse.
 

Hva koster det å leie i kommunale bygg ?


Søknadsfrist:

Søknad om sesongleie/fastleie: søknadsfrist 31. mai hvert år.

Søknad om tilfeldig leie: søknadsfrist 14 dager før planlagt utleie.

For utleie i skolens sommerferie er søknadsfristen 15. januar hvert år.


Hva skjer videre?

Vi behandler innkomne søknader om sesongleie/fastleie ca. 15 juni, fordelte leietider godkjennes av Kragerø Idrettsråd.

Søknader om tilfeldig leie behandles fortløpende.

Alle som leier skal følge reglement for bruk av kommunale bygg.


Ang. nøkler:

Ved sesongleie og tilfeldig leie kvitteres nøkler ut av Serviceavdelingen, adresse: Rådhusgata 5, tlf: 35986200


Oversikt sesongleie/fastleie skoleåret 2020-2021

Oversikt tilfeldig leie div. bygg

Oversikt tilfeldig leie idrettshallen

Reglement for utleie

Norges Idrettsforbund/Kragerø Idrettsråd 

Tilskuddsordninger