Leie av lokaler og idrettsanlegg

Idrettshaller til leie:

Kragerø Idrettshall

Gymsaler til leie:

Kragerø gymsal v/ svømmehallen, Kragerø grendehus, Sannidal samfunnshus, Sannidal grendehus.

Skolelokaler til leie:

Kragerø skole, Helle skole, Levangsheia skole, auditoriet Sannidal u. skole.

Kragerø svømmehall:

 

Slik søker du sesongleie/fastleie: 

Elektronisk søknadskjema, se link her:

Søknad om leie av kommunale lokaler, bygg og anlegg (sesong) 
 

Henvendelse angående tilfeldig leie:
Send forespørsel  til : post@kragero.kommune.no 
 

Hva koster det å leie i kommunale bygg ?


Søknadsfrist:

Søknad om sesongleie/fastleie: søknadsfrist 31. mai hvert år.

Søknad om tilfeldig leie: søknadsfrist 14 dager før planlagt utleie.

For utleie på sommeren: søknadsfrist 01. mars hvert år.


Hva skjer videre?

Vi behandler innkomne søknader om sesongleie/fastleie ca. 15 juni, fordelte leietider sendes Kragerø Idrettsråd for godkjenning.

Søknader om tilfeldig leie behandles fortløpende.

Alle som leier skal følge reglement for bruk av kommunale bygg.


Ang. nøkler:

Ved sesongleie; nøkler kvitteres ut av Kristian Monrad Eriksen. Adresse: Bråteveien 25, tlf: 99205732

Ved tilfeldig leie; nøkler kvitteres ut av Serviceavdelingen, adresse: Rådhusgata 5, tlf: 35986300


Oversikt sesongleie/fastleie skoleåret 2019-2020

Oversikt tilfeldig leie div. bygg

Oversikt tilfeldig leie idrettshallen

Reglement for utleie

Nødvendige vedlegg ved overnatting

Kragerø Idrettsråd

Tilskuddsordninger

Skoleruta (PDF, 152 kB)