Priser på leie

Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom
Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom
Beskrivelse 2019
Timeleie kr 185
Arrangementer de første 2 timene kr 530
Påfølgende påbegynt time kr 185 + 15 % av bill.inntekter
Utleie til lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge under 18 år Gratis
Arrangementer m/ overnatting kr 35 pr. person pr. natt
Alle store arrangementer i regi av frivillige og lokale lag og foreninger m/ overnatting (Over 500 deltakere) Kr 25 pr. person pr. natt
Auditorie/Amfi og Vestibyler m/utstyr kr 725 pr. arrangement pr. kveld, evt. kr 405 pr. time.
Vestibyler u/utstyr Kr 185 pr time


Kommunestyrets vedtak 08.02.18: 


Fakturering av halleie forutsettes finne sted i samsvar med satser fastsatt av kommunestyret den 14.12.2017. Inntektsgivende arrangementer basert på billettinntekter omfattes ikke av ordningen med fritak for leie for lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge under 18 år.