Priser på leie

Utleie av grendehus, idrettshall, samfunnshus og rom
Beskrivelse 2024
Timeleie 225
Idrettshall, timeleie pr. hall 225
Arrangementer de første 2 timene 635
Påfølgende påbegynt time 225 + 15 % av bill.inntekter
Utleie til lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge under 18 år Gratis
Arrangementer m/ overnatting 45 pr. person pr. natt
Alle store arrangementer i regi av frivillige og lokale lag og foreninger m/ overnatting (Over 500 deltakere) 34 pr. person pr. natt
Auditorie/Amfi og Vestibyler m/utstyr 865 pr. arrangement pr. kveld, evt. 485 pr. time.
Vestibyler u/utstyr 225 pr time


Kommunestyrets vedtak 08.02.18: 


Fakturering av halleie forutsettes finne sted i samsvar med satser fastsatt av kommunestyret den 14.12.2017. Inntektsgivende arrangementer basert på billettinntekter omfattes ikke av ordningen med fritak for leie for lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge under 18 år.

Tilbakemelding