Fiskekort

På følgende områder i Kragerø tilbys det fiskekort:

Kragerøvassdraget
Kragerøvassdragets grunneierlag selger fiskekort for Kragerøvassdraget, Kragerøvassdraget består av elvene: Kammerfosselva (Tokka), Råna, Tyvannselva, Hegglandselva, Innsjøen Toke. Elvene inn i Toke: Heldøla, Sanneslangenvassdraget, Engåa, Henseidelva, Sønderåelva, Vojeelva, Hoseidelva, Daleelva, Suvdøla, Skarstølelva, Snartevasselva, Solbergelva, Nakksjøelva, Åkreelva, Storelva, Singusdalelva og Kurdøla.. Fiskekortet for kan kjøpes på inatur.no

Levangsheia
Fiskekortet for Levangsheia tilbys av Levangsheia JFF og gjelder for vannene Gunnulfsvann (Viborgtjenna), Mørkvann, Blåbærtjenna og Tranvann. Kortet selges på Bjørkkjærs Auto.