Fiskekort

På følgende områder i Kragerø tilbys det fiskekort:

Kragerøvassdraget


Kragerøvassdragets grunneierlag selger fiskekort for Kragerøvassdraget, Kragerøvassdraget består av elvene: Kammerfosselva (Tokka), Råna, Tyvannselva, Hegglandselva, Innsjøen Toke. Elvene inn i Toke: Heldøla, Sanneslangenvassdraget, Engåa, Henseidelva, Sønderåelva, Vojeelva, Hoseidelva, Daleelva, Suvdøla, Skarstølelva, Snartevasselva, Solbergelva, Nakksjøelva, Åkreelva, Storelva, Singusdalelva og Kurdøla.. Fiskekortet kan kjøpes på inatur.no

Levangsheia


Fiskekortet for Levangsheia tilbys av Levangsheia JFF og gjelder for vannene Gunnulfsvann (Viborgtjenna), Mørkvann, Blåbærtjenna og Tranvann. Kortet selges på Bjørkkjærs Auto.

Kjølebrøndsvassdraget
 

Kjølebrønnsvassdraget går fra Trollvann og Lønstravann til Mørlandskjenna i Kjølebrønd. Fiskekort selges hos Abraham Sørdalen, Kjølebrøndsveien 534 og på Teppeloftet, Kragerøveien 687 i butikkens åpningstid.