Fiskekort

På følgende områder i Kragerø tilbys det fiskekort:

Kragerøvassdraget
Kragerøvassdragets grunneierlag selger fiskekort for Kragerøvassdraget og det kan kjøpes på inatur.no
Kragerøvassdraget består av elvene: Kammerfosselva (Tokka), Råna, Tyvannselva, Hegglandselva og innsjøen Toke. Elvene inn i Toke er: Heldøla, Sanneslangenvassdraget, Engåa, Henseidelva, Sønderåelva, Vojeelva, Hoseidelva, Daleelva, Suvdøla, Skarstølelva, Snartevasselva, Solbergelva, Nakksjøelva, Åkreelva, Storelva, Singusdalelva og Kurdøla. 

Levangsheia
Fiskekortet for Levangsheia tilbys av Levangsheia JFF og gjelder for vannene Gunnulfsvann (Viborgtjenna), Mørkvann, Blåbærtjenna og Tranvann. Kortet selges på Bjørkkjærs Auto, Ole Halvorsens vei 921, 3788 Stabbestad.

Kjølebrøndsvassdraget
Kjølebrøndsvassdraget går fra Trollvann og Lønstravann til Mørlandskjenna i Kjølebrønd. Fiskekort selges hos Abraham Sørdalen, Kjølebrøndsveien 534, 3766 Sannidal.

Tilbakemelding