Arrangementer

Det gjennomføres en rekke arrangementer i Kragerø gjennom året, men hittil har nok både planlegging fra arrangørens side og saksbehandling fra kommunens ikke vært satt i system. I tillegg har det blitt satt større krav til og fokus på samfunnssikkerhet og beredskap ved større arrangementer.  

Kragerø kommune har som følge av dette innført nye rutiner for behandling av arrangementssøknader.

For å gjøre det enkelt for dere som planlegger et arrangement, har vi samlet alt dere trenger å vite i en veileder. Her finner dere bl.a. informasjon om hvilke instanser det må innhentes tillatelse fra, aktuelle søknadsfrister, nødvendige vedlegg og kartlegginger, samt nyttige tips.

Veilederen og skjemaer finner dere øverst på denne siden

Alle som skal ha et arrangement skal sende inn skjemaet "Melding om arrangement".

Deretter vil melder få tilbakemelding fra kommunen om det er nødvendig å sende "Søknad om arrangementstillatelse"

De som ikke har tilgang til egen pc for å fylle ut søknad, kan benytte publikums-pc på Kragerø Bibliotek eller på Servicesenteret på Rådhuset.  

Enkelte større arrangementer, som eksempelvis Bondens Marked som gjentas jevnlig, vil ikke måtte søke om tillatelse for hvert arrangement. Her kan man sende en søknad første gang og deretter bare ny søknad hvis det foretas endringer.

10 råd for bærekraftige arrangementer: (PDF, 88 kB)

Tilbakemelding