Tuberkulose

Helsestasjonen utfører arbeidet med tuberkuloseundersøkelse. Det er tre grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

  • Nyankomne innvandrere fra land med høy forekomst.
  • Kontakter til personer med smittsom lungetuberkulose.
  • Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som skal jobbe med pasienter eller barn.

For mer informasjon se Tuberkuloseveilederen

Oppfølging av tuberkulosesmittede gjøres i tett samarbeid med tuberkulosekoordinator ved Sykehuset Telemark: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/adresser-til-tuberkulosekoordinator/

Kontaktinfo

Brynhild Braut
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 41 67 23 13

Tilbakemelding