Smittevernlegens oppgaver

I hver kommune skal det være en kommuneoverlege som leder arbeidet med smittevern ved å blant annet

  • utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen.
  • utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.
  • bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer.
  • gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer.

Kontaktinformasjon

Smittevernlege og kommuneoverlege i Kragerø kommune er:
Brynhild Braut, mobiltelefon 416 72 313

 

I Kragerø kommune ivaretar kommuneoverlegen oppgaven som smittevernlege i tillegg de øvrige samfunnsmedisinske oppgavene i kommunen.

Kommuneoverlegen har oppgaver innenfor smittevern, inkludert planarbeid, ha løpende oversikt om smittsomme sykdommer i kommunen, utarbeide forslag til forebyggende tiltak, bistå andre i kommunen med smittevernoppgaver, gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen og varsling til eksterne myndigheter ved utbrudd av smittsom sykdom. Kommuneoverlegen kan fatte hastevedtak hvis hensynet til smittevernet tilsier det. Smittesporing ved utbrudd av smittsom sykdom hos personer som oppholder seg i kommunen skjer i tett samarbeid med smittesporingsteam, men ledes av smittevernlegen. Kommunen følger lover, forskrifter og veiledning  fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og statsforvalteren i smittevernspørsmål. 

Kontaktinfo

Brynhild Braut
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 41 67 23 13

Tilbakemelding