Forebygging og håndtering av rotteplager

I følge forskrift om skadedyrbekjempelse er det er eier/beboer skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr som rotter, og bekjempe dem hvis de dukker opp. Det er mulig å få råd og hjelp fra godkjente skadedyrfirma for å sikre at det blir gjort på en effektiv måte og for å ivareta både miljø- og dyrevelferdshensyn. 

For mer informasjon om skadedyr https://miljooghelsegrenland.no/kategori/skadedyr/

Kommunen mottar stadig henvendelser om observasjon av rotter ulike steder i kommunen. Rotter kan gjøre skadeverk i bygninger, møbler, vannrør og ledninger. De kan bite, spre smittsomme sykdommer, gi luktproblemer, ødelegge mat og fôr, og påføre folk psykisk stress når de er der folk oppholder seg.  

Rotter er altetende nattdyr, men sultne rotter kan vise seg midt på dagen. De kan få flere ungekull i løpet av året om mattilgangen er tilstrekkelig. Ser du én rotte, er det trolig flere i nærheten. På høsten fryser rottene og vil innendørs. Et hull på et par centimeter er nok til at en voksen rotte kan komme seg inn og invadere hus. Bruk av gift og klappfelle kan innebærer fare for fugler, katter og barn. 

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul.  

Ikke fôr rottene 

 • Ikke gi fugler mat på mark eller på fuglebrett. Rotter er flinke til å klatre og vil enkelt komme seg opp på fuglebrettet. 

 • Svaner og ender klarer seg stort sett uten vår hjelp. Fôring av disse fuglene er mest for din egen glede. Det anbefales ikke å fôre fuglene med brød siden det ikke gir fuglene riktig næring. Legger du for mye mat, ender den gjerne som rottemat. Kommer ikke fuglene med en gang når du prøver å gi dem mat, kast maten i nærmeste søppeldunk slik at den ikke blir tilgjengelig for rottene. 

 • Husdyrhold (katt, hund, kanin, fjærkre, gris) kan trekke til seg rotter, hvis dyrene mates ute og det blir liggende igjen matrester eller avføring. 

 • Hundeavføring er også rottemat, bruk hundeposer og kast det i søpla. 

 • Kompostdunk skal være helt tett. 

 • Nedfallsfrukt må fjernes. 

 

Hold det ryddig rundt hus og i garasje 

 • Unngå lavtkrypende busker og hekker. Disse gir skjul for rotter. 

 • Vedstabler og lignende må plasseres ut fra vegg og opp fra mark slik at en unngår mørke steder. 

 • Steingjerder, plankehauger og rot er ypperlige gjemme- og ynglesteder for rotter. 

 • Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i huset ved å gnage seg inn under taksteinene. 

 

Sørg for at rottene ikke kan komme inn i huset ditt 

 • Kontroller at det er musebånd mellom kledning og grunnmur 

 • Ha metallrister i veggventiler 

 • Sjekk avløpsrørene for brudd eller skjøter som har gått fra hverandre 

 • Sørg for at rottene ikke kan komme inn i rør som lufter kloakken 

 • Unngå tørre vannlåser og sluker. Skru fast metallristene til gulvslukene 

 • Ikke kast matrester i toalettet. Rottene i kloakken tiltrekkes av fett og matrester som helles ut i vasken eller i toalettet. 

 

Ansvar for bekjempelse av rotter 

Når det gjelder rotter som observeres på private eiendommer har man som huseier plikt til å holde egen eiendom fri for rotter. Eiere/beboer må sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr og utrydde/bekjempe dem (for egen regning) hvis de dukker opp. Privatpersoner kan kjøpe og sette ut klappfeller på egen eiendom. Vi gjør da oppmerksom på at fellene må plasseres slik at de ikke utgjør fare for andre dyr og barn. 

Miljørettet helsevern i Grenland har ansvar for å følge opp skadedyrforskriften på vegne av kommunen, og kan bidra med råd og veiledning.  

Kontaktinfo

Brynhild Braut
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 41 67 23 13

Tilbakemelding