Naloxon nesespray

Utdeling av Nalokson nesespray til brukere og pårørende er et sentralt virkemiddel mot overdose

. Utdeling av Nalokson nesespray er sammen med opplæring i hjerte-lungeredning de to sentrale tiltakene i såkalt kameratredning, livreddende tiltak for å behandle opioidoverdose før ambulanse kommer fram. (Helsedirektoratet).

I Kragerø kommune foregår utlevering av dette ved Kragerø legevakt og det kommunale teamet for psykisk helse og rus, Aktivitets – og rus teamet, AMT.

Informasjonsfilm: kameratredning med Naloxon

 

Informasjonfilm: hjerte- og lungeredning

Tilbakemelding