KOLS-kontakt

KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Tidlig avdekking og riktig håndtering av KOLS kan redusere sykdomsutviklingen. Ta kontakt med fastlegen dersom du lurer på om du har KOLS.

KOLS-kontakten kan hjelpe med:

  • Informasjon og veiledning
  • Bidra til samarbeid mellom fastlege og sykehus
  • Veiledning i forhold til inhalasjonsteknikk og bruken av medisiner
  • Egenbehandlingsplan
  • Bidra med tilrettelegging i hjemmet
  • Knytte kontakt med ergoterapeut og fysioterapeut
  • Gi deg en oversikt over hvilke tilbud som finnes i kommunen, som for eksempel røykesluttkurs og trimgrupper
  • Initiere og koordinere individuell plan

 

Dersom du ønsker samtale med KOLS-kontakt, så ring Tjenestekontoret på tlf. 35 98 50 00 (dagtid mandag til fredag). Du kan også be din fastlege om å formidle videre kontakt.

Tilbakemelding